Privacy Policy

A. Inleiding

1. De privacy van onze websitebezoekers is erg belangrijk voor ons en we streven ernaar deze te beschermen. Deze policy legt uit wat we met uw persoonlijke gegevens zullen doen.

2. Toestemming voor het gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van deze policy wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, staat ons toe om cookies te gebruiken telkens wanneer u onze website bezoekt.

B. Verzamelen van persoonlijke informatie

De volgende soorten persoonlijke informatie kunnen worden verzameld, opgeslagen en gebruikt:

1. informatie over uw computer, waaronder uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie en besturingssysteem;

2. informatie over uw bezoeken aan en gebruik van deze website, waaronder de verwijzingsbron, de duur van het bezoek, paginaweergaven en website-navigatiepaden;

3. informatie, zoals uw e-mailadres, die u invoert wanneer u zich registreert bij onze website;

4. informatie die u invoert wanneer u een profiel op onze website maakt, bijvoorbeeld uw naam, profielfoto’s, geslacht, geboortedatum, relatiestatus, interesses en hobby’s, educatieve gegevens en werkgelegenheidsgegevens;

5. informatie, zoals uw naam en e-mailadres, die u invoert om abonnementen op onze e-mails en / of nieuwsbrieven in te stellen;

6. informatie die u invoert tijdens het gebruik van de diensten op onze website;

7. informatie die wordt gegenereerd tijdens het gebruik van onze website, inclusief wanneer, hoe vaak en onder welke omstandigheden u deze gebruikt;

8. informatie met betrekking tot alles wat u koopt, diensten die u gebruikt of transacties die u via onze website verricht, waaronder uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en creditcardgegevens;

9. informatie die u op onze website plaatst met de bedoeling deze op internet te publiceren, waaronder uw gebruikersnaam, profielfoto’s en de inhoud van uw berichten;

10. informatie in communicatie die u ons per e-mail of via onze website stuurt, inclusief de communicatie-inhoud en metagegevens;

11. alle andere persoonlijke informatie die u ons stuurt.

Voordat u de persoonlijke informatie van een andere persoon aan ons bekendmaakt, moet u de toestemming van die persoon verkrijgen voor zowel de openbaarmaking als de verwerking van die persoonlijke informatie in overeenstemming met deze policy.

C. Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Persoonlijke informatie die via onze website aan ons wordt verstrekt, wordt gebruikt voor de doeleinden die in deze policy of op de relevante pagina’s van de website worden vermeld.

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor het volgende:

1. beheer van onze website en ons bedrijf;

2. onze website voor u personaliseren;

3. waardoor u gebruik kunt maken van de services die beschikbaar zijn op onze website;

4. verzenden van goederen gekocht via onze website;

5. leveren van diensten gekocht via onze website;

6. het verzenden van overzichten, facturen en betalingsherinneringen aan u en het verzamelen van betalingen van u;

7. om u niet-marketing commerciële communicatie te sturen;

8. het verzenden van e-mailmeldingen die u specifiek hebt aangevraagd;

9. u onze e-mailnieuwsbrief te sturen, als u daarom heeft gevraagd (u kunt ons op elk moment informeren als u de nieuwsbrief niet langer nodig hebt);

10. uw marketingcommunicatie te sturen met betrekking tot ons bedrijf of de activiteiten van zorgvuldig geselecteerde derde partijen waarvan wij denken dat deze interessant voor u kunnen zijn, per post of, indien u hier specifiek mee akkoord bent gegaan, per e-mail of vergelijkbare technologie (u kunt ons informeren op wanneer u niet langer marketingcommunicatie nodig heeft);

11. het aan derden verstrekken van statistische informatie over onze gebruikers (maar deze derden zullen geen individuele gebruiker kunnen identificeren op basis van die informatie);

12. het behandelen van vragen en klachten van of over u met betrekking tot onze website;

13. onze website veilig houden en fraude voorkomen;

14. het verifiëren van de naleving van de voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op het gebruik van onze website (inclusief het bewaken van privéberichten die worden verzonden via de privéberichtenservice van onze website); en

15. andere gebruiken.

Als u persoonlijke informatie verstrekt voor publicatie op onze website, zullen we die informatie publiceren en anderszins gebruiken in overeenstemming met de licentie die u ons verstrekt.

Uw privacy-instellingen kunnen worden gebruikt om de publicatie van uw informatie op onze website te beperken en kunnen worden aangepast met behulp van privacycontroles op de website.

We zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekken aan derden voor direct marketing van hun of een andere derde partij.

D. Openbaarmaking van persoonlijke informatie

We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan onze werknemers, functionarissen, verzekeraars, professionele adviseurs, agenten, leveranciers of onderaannemers als redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden die in deze policy worden uiteengezet.

We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan elk lid van onze groep bedrijven (dit betekent onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke holdingmaatschappij en al haar dochterondernemingen) als redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden die in deze policy worden uiteengezet. We kunnen uw persoonlijke gegevens vrijgeven:

1. voor zover dit wettelijk verplicht is;

2. in verband met lopende of toekomstige gerechtelijke procedures;

3. om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (inclusief het verstrekken van informatie aan anderen ten behoeve van fraudepreventie en het verminderen van kredietrisico);

4. aan de koper (of potentiële koper) van een bedrijf of actief dat we (of overwegen) te verkopen; en

5. aan een persoon waarvan wij redelijkerwijs geloven dat deze een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit kan verzoeken om openbaarmaking van die persoonlijke informatie wanneer, naar onze redelijke mening, een dergelijke rechtbank of autoriteit redelijkerwijs waarschijnlijk de openbaarmaking van die persoonlijke informatie zou bevelen.

Behalve zoals bepaald in deze policy, zullen we uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken.

E: Internationale gegevensoverdrachten

1. Informatie die we verzamelen, kan worden opgeslagen, verwerkt in en overgedragen tussen de landen waarin we actief zijn, zodat we de informatie in overeenstemming met deze policy kunnen gebruiken.

2. Informatie die we verzamelen kan worden overgedragen naar de volgende landen die geen gegevensbeschermingswetten hebben die gelijk zijn aan die van kracht in de Europese Economische Ruimte: de Verenigde Staten van Amerika, Rusland, Japan, China en India.

3. Persoonlijke informatie die u op onze website publiceert of voor publicatie op onze website indient, kan wereldwijd via internet beschikbaar zijn. We kunnen het gebruik of misbruik van dergelijke informatie door anderen niet voorkomen.

4. U stemt uitdrukkelijk in met de overdracht van persoonlijke informatie zoals beschreven in deze sectie F. F. Persoonlijke informatie bewaren:

F: Persoonlijke informatie bewaren

1.Deze sectie F beschrijft onze policy en procedure voor het bewaren van gegevens, die zijn ontworpen om te helpen garanderen dat we voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van persoonlijke informatie.

2. Persoonlijke informatie die wij voor enig doel of doeleinden verwerken, wordt niet langer bewaard dan nodig is voor dat doel of die doeleinden.

3. Zonder afbreuk te doen aan artikel F-2, zullen we meestal persoonlijke gegevens die vallen in de onderstaande categorieën op de hieronder vermelde datum / tijd verwijderen:

1. type persoonlijke gegevens worden verwijderd na 3 jaar na nschrijving of niet meer van toepassing voor het gebruik van onze diensten. Wij zullen u hiervan via email op de hoogte brengen.

4. Niettegenstaande de andere bepalingen van deze Sectie F, bewaren we documenten (inclusief elektronische documenten) met persoonlijke gegevens:

1. voor zover dit wettelijk verplicht is;

2. als wij van mening zijn dat de documenten relevant kunnen zijn voor lopende of toekomstige gerechtelijke procedures; en

3. om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (inclusief het verstrekken van informatie aan anderen ten behoeve van fraudepreventie en het verminderen van kredietrisico).

G. Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

1. We zullen redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke informatie te voorkomen.

2. We zullen alle persoonlijke informatie die u verstrekt opslaan op onze beveiligde (wachtwoord- en firewall-beveiligde) servers, welke gehost worden bij Combell N.V. Skaldenstraat 121, 9042 Gent

3. Alle elektronische financiële transacties – welke verlopen via mollie.com – die via onze website worden aangegaan, worden beschermd door coderingstechnologie.

4. U erkent dat de overdracht van informatie via internet inherent onveilig kan zijn en we kunnen de veiligheid van gegevens die via internet worden verzonden niet garanderen, maar nemen alle voorzorgsmaatregelen op dit te verkomen. Onze hosting provider Combell N.V, Skaldenstraat 121, 9042 gebruikt hiervoor de meest recente en gangbare beveiliginsmaatreglen.

5. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van het wachtwoord dat u gebruikt voor toegang tot onze website; wij zullen u niet om uw wachtwoord vragen (behalve wanneer u inlogt op onze website).

H. Wijzigingen

We kunnen deze policy van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren. U dient deze pagina af en toe te raadplegen om er zeker van te zijn dat u eventuele wijzigingen in deze policy begrijpt. We kunnen u op de hoogte brengen van wijzigingen in dit policy per e-mail of via het privé-berichtensysteem op onze website.

I. Uw rechten

U kunt ons instrueren om u persoonlijke informatie te verstrekken die we over u hebben; het verstrekken van dergelijke informatie is onderworpen aan het volgende:

1. het leveren van het juiste bewijs van uw identiteit. Voor dit doel, accepteren we meestal een fotokopie van uw paspoort gecertificeerd door een notaris plus een originele kopie van een energierekening met uw huidige adres.

We kunnen persoonlijke informatie die u vraagt, achterhouden voor zover wettelijk toegestaan.

U kunt ons te allen tijde opdragen uw persoonlijke gegevens niet voor marketingdoeleinden te verwerken.

In de praktijk gaat u meestal vooraf uitdrukkelijk akkoord met ons gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden, of bieden we u de mogelijkheid om u af te melden voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden.

J. Websites van derden

Onze website kan hyperlinks bevatten naar en details van websites van derden. We hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor het privacypolicy en de praktijken van derden.

K. Informatie bijwerken

Laat het ons weten als de persoonlijke informatie die we over u hebben, moet worden gecorrigeerd of bijgewerkt.

L. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestand met een ID (een reeks letters en cijfers) die door een webserver naar een webbrowser wordt verzonden en door de browser wordt opgeslagen. De identificatie wordt vervolgens teruggestuurd naar de server telkens wanneer de browser een pagina van de server opvraagt. Cookies kunnen “permanente” cookies of “sessiecookies” zijn: een permanente cookie wordt opgeslagen door een webbrowser en blijft geldig tot de ingestelde vervaldatum, tenzij de gebruiker deze vóór de vervaldatum verwijdert; een sessie-cookie daarentegen vervalt aan het einde van de gebruikerssessie, wanneer de webbrowser wordt gesloten. Cookies bevatten doorgaans geen informatie die een gebruiker persoonlijk identificeert, maar persoonlijke informatie die we over u opslaan, kan worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en is verkregen uit cookies. We gebruiken alleen sessiecookies / alleen permanente cookies / zowel sessie- als permanente cookies op onze website.

1. De namen van de cookies die we op onze website gebruiken en de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt, worden hieronder uiteengezet:

 1. we gebruiken Google Analytics en Adwords op onze website om een computer te herkennen wanneer een gebruiker de website bezoekt / gebruikers volgt terwijl ze door de website navigeren / het gebruik van een winkelwagentje op de website mogelijk maken / de bruikbaarheid van de website verbeteren / het gebruik van de website analyseren / de website beheren / fraude voorkomen en de beveiliging van de website verbeteren / de website personaliseren voor elke gebruiker / doeladvertenties die van bijzonder belang kunnen zijn voor specifieke gebruikers / doel (en) beschrijven )

 2. Met de meeste browsers kunt u weigeren cookies te accepteren, bijvoorbeeld:

 1. in Internet Explorer (vanaf versie 10) kunt u cookies blokkeren met behulp van de beschikbare instellingen voor cookieverwerking door te klikken op “Extra”, “Internetopties”, “Privacy” en vervolgens op “Geavanceerd”;

 2. in Firefox (vanaf versie 24) kunt u alle cookies blokkeren door op “Extra”, “Opties”, “Privacy” te klikken, “Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis” te selecteren in het vervolgkeuzemenu en het vinkje bij “Cookies van websites accepteren” uit te schakelen; en

 3. in Chrome (vanaf versie 29) kunt u alle cookies blokkeren door het menu ‘Aanpassen en beheren’ te openen en op ‘Instellingen’, ‘Geavanceerde instellingen weergeven’ en ‘Inhoudsinstellingen’ te klikken en vervolgens ‘Sites blokkeren om gegevens in te stellen ‘Onder het kopje’ Cookies ‘.

Het blokkeren van alle cookies heeft een negatieve invloed op de bruikbaarheid van veel websites. Als u cookies blokkeert, kunt u niet alle functies op onze website gebruiken.

3. U kunt cookies verwijderen die al op uw computer zijn opgeslagen, bijvoorbeeld:

 1. in Internet Explorer (vanaf versie 10) moet u cookiebestanden handmatig verwijderen (instructies hiervoor vindt u op https://support.microsoft.com/kb/278835 );

 2. in Firefox (versie 24) kunt u cookies verwijderen door te klikken op “Extra”, “Opties” en “Privacy”, vervolgens “Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis” te selecteren, op “Cookies tonen” te klikken en vervolgens op “Alle cookies verwijderen” te klikken ; en

 3. in Chrome (versie 29) kunt u alle cookies verwijderen door het menu ‘Aanpassen en beheren’ te openen en op ‘Instellingen’, ‘Geavanceerde instellingen weergeven’ en ‘Browsegegevens wissen’ te klikken en vervolgens ‘Cookies en andere site verwijderen’ te selecteren en plug-in-gegevens ‘voordat u op’ Browsegegevens wissen ‘klikt.

 4. Het verwijderen van cookies heeft een negatieve invloed op de bruikbaarheid van veel websites.

M. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Qfish Business Services BVBA, merknaam Intoyoga, Rijnkaai 37, bus 31, 2000 Antwerpen, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.